Skłaanie billboardów

Billboardy składamy wg przyjętych standardów. Format 504x238cm jest dzielony na 6 brytów, odpowiednio opisanych oraz poskładanych w "kostkę". Format 600x300cm jest dzielony na 10 brytów, odpowiednio opisanych oraz poskładanych w "kostkę". Pozostałe rozmiary również są dzielone i składane na odpowiednią ilość brytów wynikającą z procesów produkcji. Podział billboardów na wiele części (brytów) ułatwia montaż/klejenie billboardów.

wygięty papier