Přetisk hard-solvent

Používáme technologii hard-solventního tisku. Hard-solventní inkousty jsou určeny pro venkovní použití. Správně zvolené hard-solventní inkousty v kombinaci s moderními tiskovými plotry umožňují kompromis mezi kvalitou tisku, časem, výdrží a cenou.

Přetisk cmyk