Nedávno aktualizované: 28-6-2024r.

Tlačiareň Billboard7 vyrába výtlačky na reklamné tabule. Potlač je vyhotovená na modrom papieri. Umožňujú lokálnu propagáciu. Ak vedieme reklamnú kampaň na určenom území, reklamné rady podporujú iné formy činnosti. Podporujú okrem iného distribúciu letákov a reklamu v miestnych rádiách a na internetových portáloch. Papier Blueback sa na reklamné tabule lepí špeciálnym lepidlom. Štandardné cestné reklamné tabule sú 504x238cm alebo 600x300cm. Najčastejšie nájdete reklamné tabule v týchto veľkostiach. Billboardy vytlačené na modrom papieri sú ideálne pre krátkodobé reklamné kampane. Reklamné tabule umiestnené na cestách so silnou premávkou často propagujú propagačné kampane, zľavy, pravidelné výpredaje alebo konkrétny produkt. Reklamné tabule pokryté billboardovým papierom často menia svoj obsah. Priemerná trvanlivosť potlačeného papiera blueback sa predpokladá na dobu 3 mesiacov. Pre investorov, ktorí hľadajú reklamné nosiče, sa reklamné tabule potiahnuté modrým papierom vyznačujú „lacnosťou“. Inzerát je možné často vymieňať pri zachovaní nízkych nákladov. Billboardy pokryté papierom nebudú fungovať, keď investor očakáva dlhodobú reklamu. V takýchto situáciách dobre fungujú reklamné pútače, ktorých životnosť sa odhaduje od 1 roka vyššie.

Billboard7

Billboard7 Printing House neprenajíma reklamné tabule. V súčasnosti vytvárame databázu, kde bude možné lokalizovať reklamné tabule a stiahnuť kontaktné údaje majiteľa tabule. Billboard7 sa špecializuje na dizajn a výrobu billboardov pre reklamné tabule. Najčastejšie rozmery: 504x238cm a 600x300cm. Toto je najčastejšie používaný rozmer. Modrobackový papier s potlačou je na tieto rozmery vhodne pripravený. Reklama v takomto veľkom rozmere je dobre postrehnuteľná. Ak máte reklamnú tabuľu a máte záujem o jej prenájom, napíšte nám správu s umiestnením tabule a kontaktnými údajmi. Ak však podnikáte v oblasti nalepovania bilbordov na reklamné tabule, napíšte nám správu s lokalitou poskytovaných služieb a kontaktnými údajmi. Investori hľadajúci reklamné tabule budú s kontaktom presmerovaní na uvedené údaje.

Vytvárame databázu firiem, ktoré ponúkajú vylepovanie billboardov v meste Humenné. Odporúčame vám kontaktovať spoločnosti, ktoré ponúkajú službu lepenia billboardov v Humenné. Reklamné tabule podporujú predaj. Predstavujú solídny doplnok k posolstvu v masmédiách, letákových kampaniach, kampaniach na sociálnych sieťach. V súčasnosti je náplňou činnosti tlačiarne Billboard7 príprava grafického návrhu podľa smerníc alebo overovanie hotových návrhov a výroba billboardov. Hotové billboardy doručujeme na uvedenú adresu kuriérom.

aspect_ratio
Akékoľvek formáty

alarm_on
Rýchle termíny

verified
Nízke ceny

all_inclusive
Flexibilná spolupráca

Bilbordy sú často výborným reklamným médiom počas volieb. Volebné bilbordy sú často prelepené bilbordami alebo sú na nich zavesené reklamné pútače. Lacná forma krátkodobej a strednodobej reklamy. Solventné potlače na papier sú lacné. Krátke nalepenie na tabuľu tiež znižuje náklady. Stačí mať reklamnú tabuľu zadarmo. Ponúkame dizajnérske práce a tlač billboardov na reklamné tabule. Montážne služby neposkytujeme. Namiesto toho vytvárame databázu spoločností na lepenie billboardov a majiteľov billboardov, ktorí si ich prenajímajú. Ak máme záznam v databáze, kontakt odovzdávame. Hotové výrobky doručíme na uvedenú adresu. O tom, ako správne pripraviť grafický návrh billboardov, sa dočítate v záložke Grafické návrhy.

Pozývame klientov, ktorí majú k dispozícii reklamné tabule v meste Humenné. Plnené oceľovým plechom umožňujú nalepiť potlačený papier. Papier je riadne vytlačený, narezaný a poskladaný, pripravený na montáž. Reklamy nalepené na plných doskách sú odolnejšie voči vetru. Ponúkame návrh a tlač billboardov. Hotové výrobky doručíme na uvedenú adresu. Vytvárame tiež databázu spoločností, ktoré lepia billboardy v meste Humenné. Keď bude pripravený, tlačiareň Billboard7 poskytne kompletný billboardový servis.

Komentáre používateľov
Kvapka tlače je veľká, no pri výtlačkoch na papier je to štandard. Nízka cena adekvátna kvalite. Odporúčam.

Pridať komentár