Skladacie billboardy

Billboardy montujeme podľa uznávaných noriem. Formát 504x238cm je rozdelený na 6 panelov, vhodne popísaných a poskladaných do „kociek“. Formát 600x300cm je rozdelený na 10 panelov, poriadne popísaných a poskladaných do „kociek“. Ostatné veľkosti sú tiež rozdelené a zostavené do príslušného počtu panelov vyplývajúcich z výrobných procesov. Rozdelenie billboardov na mnoho častí (panelov) uľahčuje montáž / lepenie billboardov.

Ohnutý papier