Mapa, diagram sieťovej spolupráce

Spoluprácu s predajnými sieťami nadväzujeme na báze partnerstva. Naše projekty staviame na dôvere, individuálnych dojednaniach realizovaných zákaziek, odhodlaní realizovať zákazky a efektívnom riešení chýb vzniknutých pri spolupráci.

Svoje právomoci združujeme okolo projekčných prác, výroby, prípravy produktov na montáž podľa noriem a dodávok na uvedené adresy konkrétnych šarží zákazky. Objednávky je možné rozdeliť podľa rôznych doručovacích adries.

Špecializujeme sa hlavne na realizáciu rôznych zákaziek, t.j. tlačové výstupy z rôznych grafických návrhov v menších množstvách. Vzorec mnohých projektov využívame v menších množstvách, napríklad na lokálnu personalizáciu reklamných kampaní. Všetky zákazky technologicky a materiálovo optimalizujeme s cieľom ponúknuť priaznivé konečné ceny.

Poďme sa navzájom spoznať