Máme vhodné tlačiarenské plotre a niekoľko výrobných liniek. Správne optimalizované procesy nám umožňujú dosiahnuť dennú výrobnú kapacitu billboardu 7000m2. Stále máme rezervy a možnosti zvýšiť výrobnú kapacitu v prípade nových väčších projektov.

papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier